Bedrijfsleven
Leestijd:
6
min.

Duurzaamheidstransitie: CSRD verplicht voor grote bedrijven vanaf 2024

Wat houdt de CSRD in?

In 2024 wordt een belangrijke verandering doorgevoerd in de manier waarop grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa verslag doen van hun duurzaamheidsinspanningen. Deze verandering komt voort uit de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een richtlijn die deze bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun impact op het milieu en de samenleving.

Dit maakt het voor investeerders en consumenten eenvoudiger om duurzame keuzes te maken. Ondanks het belang van deze richtlijn, blijkt uit onderzoek dat veel Nederlandse bedrijven er nog niet mee bekend zijn. Slechts een klein deel van de bedrijven begrijpt de volledige implicaties van deze nieuwe verplichting.

Wie moet voldoen aan de CSRD en wat zijn de eisen?

De CSRD geldt vanaf 1 januari 2024 voor alle grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven in de Europese Unie. Om te bepalen of een bedrijf onder deze richtlijn valt, wordt gekeken naar verschillende criteria, waaronder de netto-omzet van meer dan €40 miljoen, meer dan €20 miljoen op de balans, of een personeelsbestand van 250 of meer werknemers. Bedrijven moeten aan 2 van deze voorwaarden voldoen.

Deze bedrijven moeten niet alleen rapporteren over hun milieu- en sociale impact, maar ook deze rapporten laten toetsen door een accountant. De CSRD-vereisten worden geleidelijk ingevoerd, waarbij de eerste rapporten in 2025 worden verwacht.

Welke duurzaamheidsstrategieën moeten worden gerapporteerd?

Onder de CSRD moeten bedrijven uitgebreid rapporteren over hun duurzaamheidsstrategieën. Dit omvat het publiceren van hun geformuleerde duurzaamheidsdoelen, het beleid en de maatregelen om deze doelen te bereiken, en hoe de voortgang wordt bewaakt en gerapporteerd.

Het doel is om de rapportage van niet-financiële informatie net zo belangrijk en kwalitatief te maken als de traditionele financiële verslaggeving. Hierdoor wordt het voor stakeholders duidelijker welke impact bedrijven hebben op milieu en maatschappij, en hoe zij bijdragen aan een duurzamere wereld.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de CSRD?

De voorbereiding op de CSRD vraagt een aanzienlijke inspanning van bedrijven. Het is belangrijk dat zij hun huidige duurzaamheidspraktijken analyseren en in kaart brengen welke aanpassingen nodig zijn om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit omvat het ontwikkelen van systemen en processen voor het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden duurzaamheidsdata. Ook moeten bedrijven overwegen hoe ze deze informatie transparant en gestructureerd kunnen rapporteren, conform de nieuwe rapportagestandaarden. Een gedegen voorbereiding stelt bedrijven in staat om niet alleen aan de richtlijnen te voldoen, maar ook om hun duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen en te versterken.

Welke uitdagingen en kansen biedt de CSRD?

De CSRD brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor bedrijven. Sommige sectoren zien het als een kans om zich te onderscheiden door hun duurzame prestaties, terwijl anderen het als een administratieve last beschouwen, vooral in een tijd van economische onzekerheid.

Een effectieve implementatie van de CSRD kan de verduurzaming van het bedrijfsleven echter versnellen, wat uiteindelijk gunstig is voor zowel bedrijven als de samenleving. Meer dan de helft van de bedrijven heeft behoefte aan meer kennis over de richtlijn, wat wijst op een kans voor educatie en samenwerking in deze transitie.

Wat is de toekomst van duurzaamheidsrapportage na 2024?

De toekomst van duurzaamheidsrapportage ziet er veelbelovend uit met de implementatie van de CSRD. De aanloop naar de invoering ervan vindt plaats in een tijd waarin sommige sectoren economische krimp ervaren, maar de vooruitzichten voor 2024 en daarna zijn gunstiger. De CSRD kan een katalysator zijn voor bedrijven om hun duurzaamheidsstrategieën te heroverwegen en te verbeteren, en kan leiden tot meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen het bedrijfsleven. Dit zal niet alleen bijdragen aan een betere milieu- en sociale impact, maar kan ook de economische groei op lange termijn ondersteunen.

De invoering van de CSRD markeert een nieuw tijdperk in duurzaam ondernemen. Deze veranderingen dagen bedrijven uit om hun impact op de wereld serieus te nemen en transparant te communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen. Het is een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden, hun duurzaamheidsbeleid te versterken en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Terwijl de weg naar volledige naleving misschien uitdagend is, ligt de echte beloning in de mogelijkheid om een positieve verandering in de wereld teweeg te brengen.

Nieuws & artikelen

Ons laatste nieuws