Isolatie
Leestijd:
8
min.

Provincies introduceren grootschalige subsidies en maatregelen voor woningisolatie

Nederlandse provincies zetten steeds meer in op de isolatie van woningen om energiearmoede tegen te gaan en het wooncomfort te verbeteren. Met diverse subsidieregelingen en innovatieve aanpakken proberen provincies zoals Groningen, Noord-Drenthe, Noord-Holland, Limburg en Utrecht de energierekening van hun inwoners te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzaamheid.

Miljardeninvestering in Groningen en Noord-Drenthe

Subsidies Beschikbaar Vanaf 2025

De provincies Groningen en Noord-Drenthe hebben aangekondigd dat woningeigenaren vanaf het eerste kwartaal van 2025 aanspraak kunnen maken op substantiële subsidies voor woningisolatie. Deze maatregel maakt deel uit van een breder pakket aan steunmaatregelen om de regio te helpen herstellen van aardbevingsschade door gaswinning. In totaal is er €1,65 miljard beschikbaar gesteld om huizen te isoleren, wat de grootste investering in woningisolatie in deze regio's tot nu toe is.

Met deze subsidie kunnen woningeigenaren de kosten voor isolatie aanzienlijk verlagen. Bewoners van het versterkingsgebied krijgen 100% van de totale isolatiekosten vergoed, terwijl anderen 50% van de kosten vergoed krijgen. De subsidie dekt onder andere spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Dit initiatief is bedoeld om zowel de energierekening te verlagen als de duurzaamheid van woningen te verbeteren. Meer details zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Specifieke vergoedingen en voorwaarden

De beschikbare subsidies zijn bedoeld om een breed scala aan inkomensgroepen te ondersteunen. Inwoners van het versterkingsgebied ontvangen volledige compensatie voor hun isolatie-uitgaven, tot een maximum van €40.000. Voor anderen wordt 50% van de kosten vergoed, tot een maximum van €20.000. Deze regeling is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie, wat betekent dat woningeigenaren die de overige 50% niet zelf kunnen betalen, dit via het Nationaal Warmtefonds kunnen laten voorfinancieren. Dit fonds biedt leningen tegen gunstige voorwaarden, waarbij de maandelijkse besparing op de energierekening vaak hoger is dan de aflossing van de lening, wat zorgt voor een netto voordeel voor de woningeigenaar.

De overheid hoopt met deze maatregelen niet alleen de energiekosten voor inwoners te verlagen, maar ook een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen door het energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te verlagen. Het uiteindelijke doel is om alle woningen in Groningen en Noord-Drenthe vóór 2035 goed geïsoleerd te hebben, zodat alle inwoners kunnen profiteren van een comfortabelere en duurzamere woonomgeving.

Noord-Holland zet in op natuurvriendelijke isolatie

Aanpassing van Regelgeving voor Snellere Isolatie

De provincie Noord-Holland past regelgeving aan om woningen sneller en natuurvriendelijk te isoleren. Dit betekent dat er bij isolatiewerkzaamheden rekening wordt gehouden met beschermde diersoorten zoals vleermuizen en huismussen, die vaak in spouwmuren en onder daken leven. Gemeenten kunnen tijdelijke vergunningen aanvragen om de isolatiewerkzaamheden te versnellen, zelfs terwijl ecologisch onderzoek nog gaande is. Dit zorgt ervoor dat isolatieprojecten doorgang kunnen vinden zonder lange wachttijden, wat zowel bewoners als dieren ten goede komt. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Tijdelijke vergunningen om wachttijden te verkorten

Gemeenten in Noord-Holland krijgen de mogelijkheid om tijdelijke vergunningen te verstrekken tijdens de periode van ecologisch onderzoek, waardoor isolatieprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om woningen te isoleren zonder de natuur te schaden. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor het ecologisch onderzoek dat nodig is voor het verkrijgen van deze vergunningen, wat helpt om de kosten voor de gemeenten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Deze aanpak maakt natuurvriendelijke isolatie praktisch uitvoerbaar en aantrekkelijk voor inwoners die hun woning willen verduurzamen.

Limburg versnelt natuurvriendelijke isolatie

Sneller isoleren met bescherming van dieren

De provincie Limburg heeft in 2021 besloten om een natuurvriendelijke aanpak voor de verduurzaming van woningen te implementeren. Dit betekent dat er bij isolatiewerkzaamheden rekening wordt gehouden met diersoorten zoals vleermuizen en vogels die vaak in spouwmuren en dakconstructies leven. Om deze dieren te beschermen, worden er soortenmanagementplannen opgesteld. Deze plannen zorgen ervoor dat maatregelen op populatieniveau genomen kunnen worden, wat de efficiëntie verhoogt en de natuurlijke habitat van de dieren beschermt. Dit initiatief wordt ondersteund door de verwachting dat er in 2024 ruim 7 miljoen euro aan rijksmiddelen beschikbaar komt voor de Limburgse gemeenten. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Limburg.

Ondersteuning van het rijk en lokale overheden

De inzet van soortenmanagementplannen in Limburg wordt gestimuleerd door aanvullende rijksmiddelen, waardoor gemeenten beter in staat zijn om hun inwoners te ondersteunen bij het natuurvriendelijk isoleren van hun woningen. Dit betekent dat er subsidies beschikbaar zijn voor zowel ecologisch onderzoek als voor de daadwerkelijke isolatiewerkzaamheden. Gedeputeerde Natuur Léon Faassen benadrukt het belang van deze aanpak: “Met de soortenmanagementplannen beschermen we de kwetsbare diersoorten én kan de verduurzaming van woningen doorgaan. Dit is het soort oplossing dat we graag stimuleren.”

Utrechtse gemeenten en provincie starten energie diensten centrum

Doel en voordelen van het EDC

Eenentwintig Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht hebben gezamenlijk het Energie Diensten Centrum (EDC) opgericht om de verduurzaming van woningen te versnellen. Het EDC fungeert als een kennis- en coördinatiecentrum waar deelnemende gemeenten informatie, ervaring en middelen kunnen delen. Dit initiatief stelt gemeenten in staat om gezamenlijk inkoopcontracten af te sluiten, subsidies aan te vragen en kennis te delen over succesvolle verduurzamingsstrategieën. Het eerste wapenfeit van het EDC is een aanbestedingstraject voor meerjarige collectieve ontzorging van huiseigenaren, waarin elf gemeenten en de provincie samenwerken. Meer details zijn te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Gezamenlijke inkoop en kennisdeling

Het EDC biedt deelnemende gemeenten de mogelijkheid om efficiënter en effectiever te werken door gezamenlijk inkoop te doen en kennis te delen. Dit betekent dat gemeenten kunnen profiteren van elkaars expertise en ervaring, wat leidt tot kostenbesparingen en een snellere uitvoering van verduurzamingsprojecten. Door samen te werken, kunnen gemeenten een grotere impact maken en meer woningen verduurzamen binnen een vergelijkbare investering. Gedeputeerde Huib van Essen legt uit: “Gemeenten kunnen profiteren van elkaars expertise en kennis, waardoor zij sneller en efficiënter kunnen werken. Dit bespaart mankracht en geld, en zorgt ervoor dat meer woningen verduurzaamd kunnen worden.”

Praktische maatregelen en resultaten

Standaard voor woningisolatie per provincie

Elke provincie heeft specifieke standaarden en maatregelen voor woningisolatie opgesteld om ervoor te zorgen dat woningen voldoen aan de energie-efficiëntienormen. Dit betekent dat per woning wordt bepaald welke isolatiemaatregelen nodig zijn om te voldoen aan de standaard voor woningisolatie. Deze maatregelen kunnen variëren van spouwmuur- en dakisolatie tot het installeren van HR++ glas en vloerisolatie. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle woningen optimaal geïsoleerd zijn, waardoor de energierekening voor bewoners daalt en het wooncomfort toeneemt. Deze standaarden zijn opgesteld in samenwerking met verschillende experts en instanties om de beste resultaten te garanderen.

Verwachte impact op energiekosten en comfort

De geïmplementeerde maatregelen zijn erop gericht om zowel de energiekosten te verlagen als het wooncomfort te verhogen. Door betere isolatie worden woningen energie-efficiënter, wat betekent dat er minder warmte verloren gaat en de behoefte aan verwarming afneemt. Dit resulteert in lagere energierekeningen voor de bewoners. Daarnaast verbetert goede isolatie ook het comfort in huis, omdat het zorgt voor een constantere binnentemperatuur en minder tocht. Deze voordelen dragen niet alleen bij aan de financiële situatie van de huishoudens, maar ook aan hun algemene welzijn en tevredenheid met hun woning. De provincies verwachten dat deze maatregelen een significante bijdrage zullen leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, wat weer bijdraagt aan de bredere klimaatdoelstellingen van Nederland.

Nieuws & artikelen

Ons laatste nieuws