Home
Nieuws
Isolatie
Isolatie
Nieuws & artikelen
Contact
Verwarmen en koelen
Duurzame energie
Subsidie
Leestijd:
6
min.

SVVE-subsidie: verduurzaming voor VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties

Verduurzamen met de SVVE

Het verduurzamen van gebouwen is essentieel om de klimaatdoelen te halen. Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties is er nu een uitstekende kans om financiële steun te krijgen voor het verduurzamen van hun gebouwen. In dit blog bespreken we de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) en hoe u hiervan kunt profiteren.

SVVE: Subsidie voor energieadvies

Wat is een energieadvies?

Een energieadvies is een rapport dat inzicht geeft in de huidige isolatie van je gebouw en welke energiebesparende maatregelen of duurzame warmteopties u kunt nemen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid van aansluiting op een warmtenet, de voor- en nadelen daarvan en de kosten. Het energieadvies gaat ook in op de mogelijkheden voor het uitvoeren van een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) of een Nul-op-de-Meter-gebouw (NOM).

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het energieadvies aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag u per VvE eenmaal subsidie aanvragen en moet u dit achteraf doen op basis van de factuur en het betaalbewijs. Je mag niet eerder subsidie hebben gekregen van een ander bestuursorgaan, zoals een gemeente of provincie. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de pagina voorwaarden energieadvies.

Hoeveel subsidie krijg je?

Het subsidiebedrag voor een energieadvies bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen.

SVVE: Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De subsidie voor verduurzamingsmaatregelen is bedoeld voor (gemengde) VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties. Je kunt deze subsidie aanvragen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen, een warmtepomp, zonneboiler of bijvoorbeeld een centrale aansluiting op een warmtenet.

Aanvragen en looptijd van de subsidie

De subsidie kan aangevraagd worden van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Let op: vraag deze subsidie aan vóórdat je de maatregelen uitvoert.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende isolatiemaatregelen die uitgevoerd worden in de bestaande thermische schil van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dak- of zoldervloerisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas (HR-glas). Dit kan eventueel gecombineerd worden met isolerende kozijnpanelen of isolerende deuren. Bij het plaatsen van triple-glas dien je ook het kozijn te vervangen door een nieuw isolerend kozijn.

SVVE: Subsidie voor oplaadpuntenadvies

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Een oplaadpuntenadvies is een rapport van een deskundig adviseur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK), over hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Het advies bevat onder andere een schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar en informatie over de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het oplaadpuntenadvies aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het advies moet na 5 oktober 2021 zijn opgesteld en voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot de laadbehoefte, brandveiligheid, verdeling van de kosten, benodigde elektrische aansluiting en installatie, en wet- en regelgeving. De subsidie dient achteraf aangevraagd te worden op basis van de factuur, het betaalbewijs en het advies zelf.

Hoeveel subsidie krijg je?

Het subsidiebedrag voor een oplaadpuntenadvies bedraagt 75% van de advieskosten (inclusief btw), met een maximum van € 1.500. U kunt één keer een subsidieaanvraag voor oplaadpuntenadvies indienen. Dit kan voor de eigen parkeergelegenheid van een gebouw of meerdere gebouwen.

Budget en looptijd van de SVVE

Het budget voor de subsidie voor oplaadpuntenadvies is € 510.000 voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de subsidies voor energieadvies en verduurzamingsmaatregelen is het totale budget € 48,5 miljoen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Hoe vraag je de SVVE-subsidie aan?

Om in aanmerking te komen voor de SVVE-subsidie, moet je eerst controleren of uw VvE, woonvereniging of wooncoöperatie voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de betreffende subsidieonderdelen. Vervolgens kan je de subsidie online aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en bewijzen, zoals facturen en betaalbewijzen, bij de hand heeft voordat u met de aanvraag begint.

Het is belangrijk om te weten dat u de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen aan moet vragen voordat u de maatregelen uitvoert. Voor de subsidies voor energieadvies en oplaadpuntenadvies dient u de subsidie achteraf aan te vragen op basis van de factuur en het betaalbewijs.

Wat zijn de voordelen van verduurzaming voor VvE's?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het verduurzamen van uw gebouw als VvE:

  1. Energiebesparing: Verduurzaming leidt tot een lager energieverbruik, wat resulteert in lagere energiekosten voor de bewoners.
  2. Waardeverhoging van het pand: Een energiezuinig gebouw is aantrekkelijker voor potentiële kopers of huurders, wat de waarde van het pand kan verhogen.
  3. Comfortverhoging: Duurzame maatregelen, zoals isolatie, zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat en minder geluidsoverlast van buitenaf.
  4. Milieubewustzijn: Door je gebouw te verduurzamen, draag je bij aan een beter milieu en het tegengaan van klimaatverandering.

Wat zijn de stappen om je VvE te verduurzamen?

Volg deze stappen om uw VvE succesvol te verduurzamen:

  1. Oriëntatie: Begin met het in kaart brengen van de huidige staat van uw gebouw en de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Overweeg het aanvragen van een energieadvies om een duidelijk beeld te krijgen van de opties en kosten.
  2. Overleg met de VvE-leden: Bespreek de mogelijkheden en wensen met de VvE-leden en betrek hen bij het besluitvormingsproces.
  3. Subsidieaanvraag: Controleer of je in aanmerking komt voor de SVVE-subsidie en dien een aanvraag in.
  4. Uitvoering van de maatregelen: Kies een betrouwbare aannemer of installateur om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren.
  5. Evaluatie en monitoring: Evalueer de resultaten van de verduurzaming en blijf betrokken bij het monitoren van het energieverbruik en de prestaties van de getroffen maatregelen.

In het kort

De SVVE biedt VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties een uitstekende kans om hun gebouwen te verduurzamen en zo bij te dragen aan een beter milieu. Door gebruik te maken van de beschikbare subsidies, kunnen deze organisaties energiebesparende maatregelen en duurzame warmteopties financieren, wat op de lange termijn niet alleen kostenbesparend is, maar ook bijdraagt aan een beter leefklimaat. Wees er dus snel bij en vraag de subsidie aan om je gebouw te verduurzamen en te profiteren van de financiële voordelen die de SVVE biedt.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Ontvang vrijblijvende offertes op maat voor uw project.

Veelgestelde vragen over de SVVE-subsidie

Kan een VvE meerdere keren subsidie aanvragen?

Voor elk onderdeel van de SVVE-subsidie kan je slechts één keer subsidie aanvragen per VvE. Dit kan voor een enkel gebouw of voor een groep van gebouwen. Zorg ervoor dat je alle gewenste maatregelen in één aanvraag opneemt.

Zijn er andere financieringsmogelijkheden voor VvE's die willen verduurzamen?

Naast de SVVE-subsidie kunnen VvE's ook een beroep doen op de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Deze lening biedt een laagdrempelige financieringsmogelijkheid voor verduurzamingsmaatregelen, zoals het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Wat gebeurt er als het budget voor de SVVE-subsidie op is?

Indien het budget voor de SVVE-subsidie op is, kunnen er geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden toegekend. Het is raadzaam om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen om de kans op goedkeuring te vergroten.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Ontvang vrijblijvende offertes op maat voor uw project.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Ontvang vrijblijvende offertes op maat voor uw project.

Vrijblijvende offerte ontvangen